Wielowątkowość cz. 1

Teoretyczny wstęp do programowania wielowątkowego. W kolejnych, bardziej praktycznych, częściach będę starał się posługiwać jak największą liczbą praktycznych przykładów. User space vs Kernel space Kupujesz system operacyjny. […]

Literały w Javie

Jednostka leksykalna Zasób słów w języku polskim nazwiemy słownictwem. Albo leksykiem. Stąd też mamy takie pojęcie jak jednostka leksykalna. Leksykalna, czyli powiązana ze słownictwem. Jednostka leksykalna to najmniejsza, samodzielna […]

Dobra architektura cz. 1

Zanim podejmiesz w życiu jakąś ważną decyzję, to odpowiadasz sobie na masę pytań. Abstrahuję oczywiście od sytuacji kiedy tego nie robisz. Ja zazwyczaj działam w trybie akcja-reakcja. :> Ale załóżmy, że jesteśmy nieco […]