Abstrakcja

Zacznijmy od czegoś prostego. Według słownika abstrakcja to: “a general concept formed by extracting common features from specific examples” “the action of removing something from something else” […]

Polimorfizm dynamiczny

W poprzednim wpisie w kilku zdaniach opisałem czym jest run-time  i czym on się różni od etapu compile-time . Aby zrozumieć jak działa polimorfizm dynamiczny możemy posłużyć się wieloma prostymi, mniej […]

Polimorfizm statyczny

W przeciwieństwie do polimorfizmu dynamicznego, kompilator dokładnie zdaje sobie sprawę, która metoda zostanie wywołana. Polimorfizm statyczny uzyskujemy poprzez przeciążenie metod (overloading). Poniżej przykład, gdzie przeciążanie metod nie jest zastosowane. […]

Enkapsulacja, hermetyzacja?

Słownikowa definicja słowa encapsulation mówi o opakowaniu, zamknięciu czegoś w kapsule. Robimy w miarę podobne rzeczy w języku obiektowym – opakowujemy dane i zachowania w kapsule jaką jest klasa. W Thinking in […]