Wielowątkowość cz. 1

Teoretyczny wstęp do programowania wielowątkowego. W kolejnych, bardziej praktycznych, częściach będę starał się posługiwać jak największą liczbą praktycznych przykładów. User space vs Kernel space Kupujesz system operacyjny. […]